Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


szukaj po słowie:

w dziale:
   
« nowsze wiadomości    ...    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    ...    starsze wiadomości »
Zmiany w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Źródło: KRN.pl, 19.10.2015
5 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.
Przestępstwo czyszczenia kamienic
Źródło: KRN.pl, 09.10.2015
24 września 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Wady postępowania o rozgraniczenie nieruchomości
Źródło: KRN.pl, 28.09.2015
Celem postępowania rozgraniczeniowego jest ustalenie przebiegu granic nieruchomości przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Wsparcie finansowe właścicieli zabytków
Źródło: KRN.pl, 21.09.2015
Ministerstwo Finansów przedstawiło interpretację w sprawie wsparcia finansowego właścicieli zabytków nieruchomych.
Ograniczenia w obrocie gruntami rolnymi
Źródło: KRN.pl, 07.09.2015
Celem ustawy jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, zapewnienie prowadzenia gospodarstw rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.
Członkostwo w spółdzielni bez prawa do lokalu
Źródło: KRN.pl, 31.08.2015
Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od obywateli, w których skarżący sygnalizują naruszenie ich praw wynikających z przynależności do spółdzielni mieszkaniowej.
Pozbawienie prawa zagospodarowania nieruchomości
Źródło: KRN.pl, 17.08.2015
W związku ze skargami Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie regulacji przewidzianej w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199; dalej: u.p.z.p.)
Budowa domu z instalacją gazową bez pozwolenia
Źródło: KRN.pl, 10.08.2015
GUNB przedstawił interpretację dotyczącą wątpliwości odnośnie budowy obiektu mieszkalnego wyposażonego w instalację gazową bez pozwolenia na budowę.
Waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
Źródło: KRN.pl, 03.08.2015
Dotychczas obowiązujący art. 5 ustawy określał ogólnie, iż waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie jest dokonywana przy zastosowaniu wskaźników zmian cen nieruchomości ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla budynków połączonych
Źródło: KRN.pl, 27.07.2015
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami odnośnie prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz przeprowadzania okresowej kontroli w stosunku do budynków składających się z kilku segmentów połączonych łącznikiem, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił swoje stanowisko w sprawie.
« nowsze wiadomości    ...    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    ...    starsze wiadomości »
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.