Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


szukaj po słowie:

w dziale:
   
« nowsze wiadomości    ...    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    ...    starsze wiadomości »
Problemy z sytuowaniem miejsc postojowych
Źródło: KRN.pl, 13.10.2014
Przepis §19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury określa minimalne odległości sytuowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych od granicy działki budowlanej oraz okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w zależności od liczby tych miejsc.
Sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty bez VAT
Źródło: KRN.pl, 06.10.2014
Nie każda czynność stanowiąca dostawę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu, musi być wykonana przez podatnika.
Opodatkowania przychodów z najmu lokali
Źródło: KRN.pl, 29.09.2014
Najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej.
NIK o podatku dochodowym przy sprzedaży nieruchomości
Źródło: KRN.pl, 22.09.2014
Zdaniem NIK konieczne jest zorganizowanie pracy w urzędach skarbowych w sposób umożliwiający bieżącą weryfikację rozliczeń podatników i przekazywanie informacji między urzędami, a także ograniczenie do minimum spraw rozpatrywanych w roku przedawnienia zobowiązania podatkowego.
Zmiany w zakresie wydawanych odpisów z ksiąg wieczystych
Źródło: KRN.pl, 15.09.2014
Celem zmian jest sprawienie, aby dane zawarte w księgach wieczystych były bardziej przejrzyste i zrozumiałe nie tylko dla specjalistów zajmujących się księgami wieczystymi.
Charakterystyka energetyczna budynków – zmiany przepisów
Źródło: KRN.pl, 10.09.2014
W dniu 29 sierpień 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o charakterystyce energetycznej budynków, a Prezydent podpisał ją 3 września 2014 r.
Farmy wiatrowe w sąsiedztwie nieruchomości
Źródło: KRN.pl, 01.09.2014
W ocenie Rzecznika obecne regulacje prawne nie zabezpieczają w należyty sposób praw mieszkańców terenów położonych w bezpośredniej lokalizacji wież wiatrowych.
Apartamenty turystyczne ze stawką 23 proc. VAT
Źródło: KRN.pl, 18.08.2014
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż wysokość stawki VAT determinuje charakter lokalu w momencie jego sprzedaży, a nie późniejszy sposób jego wykorzystywania przez nabywcę.
VAT a wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej
Źródło: KRN.pl, 01.08.2014
Nieodpłatne przekazanie przez spółkę na rzecz wspólników gruntów nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
O sprzedaży nieruchomości z VAT może decydować zamiar
Źródło: KRN.pl, 28.07.2014
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej stają się podatnikami VAT, jeżeli okoliczności towarzyszące wykonywaniu czynności wskazują na zamiar wykonywania tych czynności w okolicznościach charakterystycznych dla działalności gospodarczej.
« nowsze wiadomości    ...    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    ...    starsze wiadomości »
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.