Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


szukaj po słowie:

w dziale:
   
« nowsze wiadomości    ...    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    ...    starsze wiadomości »
Wzory zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Źródło: KRN.pl, 20.07.2015
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zajęło stanowisko w sprawie wzoru zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w związku z nowelizacją Prawa budowlanego.
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami
Źródło: KRN.pl, 13.07.2015
Ustawa zmierza do wprowadzenia w życie zasady, iż waloryzacja kwot należnych z tytułów określonych w ustawie ma być dokonywana z zastosowaniem wskaźników zmian cen nieruchomości sklasyfikowanych w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
Odpowiedzialność za zobowiązania spółdzielni w praktyce
Źródło: KRN.pl, 29.06.2015
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie ochrony członków spółdzielni mieszkaniowych przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółdzielni.
Należyty stan estetyczny obiektów budowlanych
Źródło: KRN.pl, 22.06.2015
Organy nadzoru budowlanego w ramach swoich kompetencji mogą nakazać, w stosunku do obiektu znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym albo powodującego swym wyglądem oszpecenie otoczenia, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
Doprecyzowanie definicji budowli narciarskich
Źródło: KRN.pl, 08.06.2015
Ten projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie pojęcia „budowla narciarska”. Powodem zmian są problemy interpretacyjne oraz nierówne traktowanie inwestorów w zależności od gminy, w której znajduje się kolej lub wyciąg.
Jak poradzić sobie z lokatorami gromadzącymi śmieci
Źródło: KRN.pl, 25.05.2015
Gromadzenie śmieci w obiekcie budowlanym może również w określonych sytuacjach naruszać ogólne warunki użytkowania budynku, wskazane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.
Uzyskanie licencji rzeczoznawcy majątkowego bez praktyki
Źródło: KRN.pl, 18.05.2015
Ministerstwo Infrastruktury wyjaśniło wątpliwości w zakresie uzyskania zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami licencji rzeczoznawcy majątkowego bez konieczności odbycia praktyki zawodowej.
Wpływ zmian Prawa budowlanego na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości
Źródło: KRN.pl, 11.05.2015
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości będą nadal podlegały inne urządzenia techniczne, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
Altany w ogródkach działkowych
Źródło: KRN.pl, 04.05.2015
30 kwietnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu doprecyzowanie regulacji odnoszących się do budowania altan na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.
Wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu a podatek dochodowy
Źródło: KRN.pl, 27.04.2015
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską wypowiedziało się co do opodatkowania podatku dochodowego przychodów otrzymanych przez podatników w następstwie wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu.
« nowsze wiadomości    ...    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    ...    starsze wiadomości »
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.