Rynek wtórny
Rynek pierwotny
Rynek komercyjny
Projekty domów
Rodzaj nieruchomości
Rodzaj transakcji
Powierzchnia (m2)
Cena
Pokoje
Miejscowość lub region
Dzielnice i ulice
Okolice
MÓJ KRN


szukaj po słowie:

w dziale:
   
« nowsze wiadomości    ...    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    ...    starsze wiadomości »
Zmiana zasad utrzymywania czystości i porządku w gminach
Źródło: KRN.pl, 12.01.2015
18 grudnia 2014 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Źródło: KRN.pl, 22.12.2014
Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. W uzasadnieniu do projektu zwraca się uwagę, że w ramach zwiększonych potrzeb inwestycyjnych następuje przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele przede wszystkim na tereny osiedlowe i pod użytki kopalne.
Sprzedaż mieszkań komunalnych według NIK
Źródło: KRN.pl, 15.12.2014
Kontrolerzy stwierdzili występowanie nagannych zjawisk: pobierania nienależnych opłat za wyceny lokali oraz niepowiadamianie najemców o przysługującym im pierwszeństwie kupna.
Zakres zarządu spółdzielni w „spółdzielczych” wspólnotach mieszkaniowych
Źródło: KRN.pl, 08.12.2014
Spółdzielnie mieszkaniowe mają problem z przeprowadzaniem remontów i modernizacji budynków, w których doszło do wyodrębnienia i sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich użytkowników.
Ochrona danych osobowych na stronach internetowych spółdzielni
Źródło: KRN.pl, 01.12.2014
Każde przedsięwzięcie związane z przetwarzaniem danych osobowych powinno przebiegać w zgodzie z przepisami obowiązującymi w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Zmiana ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Źródło: KRN.pl, 24.11.2014
Senat wniósł do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw.
Odwrócony kredyt hipoteczny
Źródło: KRN.pl, 17.11.2014
Prezydent podpisał ustawę z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego, prawa i obowiązki stron umowy oraz zasady rozliczenia zobowiązań wynikających z tej umowy.
Pozyskanie nieruchomości na potrzeby budowy dróg
Źródło: KRN.pl, 30.10.2014
Nieprzestrzeganie praw obywateli w postępowaniach prowadzonych przez wojewodów na podstawie specustawy drogowej nie występuje incydentalnie, lecz nabrało charakteru przyjętej praktyki postępowania.
Obraz z kamer osiedlowych
Źródło: KRN.pl, 27.10.2014
Stworzenie systemu monitoringu dla osiedli mieszkaniowych powinno mieć na celu nadzór nad miejscami mającymi kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa oraz zniechęcać do zachowań sprzecznych z prawem w rejonie objętym monitoringiem, zapewniać skuteczne i szybkie interwencje Policji oraz uzyskiwanie materiału o przydatnej jakości.
Przygotowanie budynków do sezonu grzewczego
Źródło: KRN.pl, 20.10.2014
Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych.
« nowsze wiadomości    ...    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    ...    starsze wiadomości »
ZAPISZ SIĘ DO BIULETYNU
W darmowym biuletynie KRN.pl co tydzień
otrzymasz najświeższe informacje.
Zobacz przykładowy biuletyn.